Welk glijvlak model dient binnen het WBI-2017 gebruikt te worden voor de beoordeling van Macrostabiliteit (STBI/STBU)?

In bijlage III van de Ministeriële regeling wordt het gebruik van het model LiftVan voorgeschreven bij het uitvoeren van de gedetailleerde toets. In een toets op maat is het echter mogelijk om ook andere modellen te gebruiken. Bij het bepalen van de faalkans uit de stabiliteitsfactor dient de toepassing van een ander model dan LiftVan verdisconteerd te worden middels de modelfactor.

[1712582]