Indien overslagdebiet > 1,0 l/s/m, hoe schematiseer ik het freatisch vlak?

Wij zijn bezig met de beoordeling van een dijkvak waarvoor het overslagdebiet groter is dan 1,0 l/s/m. In de Schematiserings Handleiding Macrostabiliteit wordt vermeldt dat dan een complexere schematisering van het freatisch vlak noodzakelijk is. Hoe dient voor deze situatie gekomen te worden tot een schematisatie?

De werkwijze hoe om te gaan met overslag bij het mechanisme macrostabiliteit is nog in ontwikkeling. De memo "schematisering freatisch vlak bij golfoverslag" kan in eerste instantie gebruikt worden. Zie bijlage D van "Achtergrond OI2014 versie 4" http://www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl/Nieuwe+normering/Ontwerpinstrumentarium+2014/default.aspx .
Deze werkwijze is, zoals gezegd, nog in ontwikkeling en wordt, conform OI2014v4, op dit moment als pilot getest bij een aantal projecten. We
vragen daarom aan gebruikers van deze methode om de resultaten en ervaringen met ons te delen. De resultaten zullen worden gebruikt om de
methodiek verder uit te werken en indien nodig te verbeteren (ook voor de beoordeling). De hier gepresenteerde methode sluit aan op de
veiligheidsfactoren voor het CSSM-model (en is niet ontwikkeld voor Mohr-Coulomb) zoals opgenomen in OI2014v4. De resultaten kunnen
gedeeld worden met het kennisplatform risicobenadering (KPR).

[170902105]