Bij de eenvoudige toets, wat als de kruinhoogte meer dan 30 meter is?

Voor de kruinbreedte W wordt in bijlage III gesteld dat de eenvoudige toetsing alleen gedaan mag worden indien W tussen de 3 en 30m is.
Wat moet ik doen als ik een kruinbreedte van meer dan 30 meter heb?

De werkelijk aanwezige breedte mag worden toegepast. De eenvoudige beoordeling zal hierdoor conservatief zijn.

[17022958]