Is er voor brede dijken de mogelijkheid om bij de beoordeling van STBI een 'toets op maat' te doen ?

Is er voor brede dijken de mogelijkheid om bij de beoordeling van STBI een 'toets op maat' te doen gebaseerd op restbreedte?

Voor dijken met overhoogte of zoals in dit geval overbreedte is het mogelijk om in de toets op maat rekening te houden met reststerkte door zonering te optimaliseren. De oude zoneringsmethode is ontoereikend, niet passend bij de overstromingskansbenadering. Hierover is nog geen nieuwe documentatie beschikbaar. Dit moet nog verder uitgewerkt worden. Dit zal in de geest van de oude systematiek zijn, maar dan wel gekoppeld aan verschillende scenario’s met verschillende waterstanden. Hierbij zal ook de nieuwe werkwijze voor overslag en macrostabiliteit meegenomen moeten worden. Hier wordt dus nog aan gewerkt.

[17040564]