Kan binnen WBI2017/OI2014v4 gebruik gemaakt worden van sigma-tau relaties?

Kan binnen WBI2017/OI2014v4 gebruik gemaakt worden van sigma-tau relaties in plaats van individuele sterkteparameters?

Sigma-tau relaties kunnen in principe toegepast worden voor het karakteriseren van een schuifsterkte relatie voor effectieve spanningen en
gedraineerd grondgedrag. Sigma-tau relaties kunnen niet worden gebruikt om de ongedraineerde schuifsterkte te modelleren. Dit omdat de
berekening van de schuifsterkte in het momentenevenwicht van een glijvlakberekening op een andere manier wordt afgehandeld voor effectieve
schuifsterkte parameters en ongedraineerde schuifsterkte. Zie hiervoor de handleiding van D-Geo Stability.
Bij het toepassen van sigma tau-relaties voor gedraineerde schuifsterkte parameters dient wel het effect van de dilatantiehoek cq het niet
associatief rekenen in rekening te worden gebracht.
Hierbij moet nog worden opgemerkt dat het werken met sigma-tau relaties vanuit de theorie in principe niet voor de hand ligt. WBI2017 en OI gaan
uit van grondgedrag overeenkomstig de Critical State Soil Mechanics (CSSM) theorie. Daarbij wordt uitgegaan van een rechtlijnig verloop van de
bezwijkomhullende. Een gekromd verloop van de bezwijkomhullende was in het verleden een resultaat van de werkwijze met celproeven en
meertraps triaxiaalproeven. Proefresultaten van celproeven vertoonden vaak een gekromd verloop in de tau-sigma ruimte. Bij gebruik van
triaxiaalproeven en interpretatie volgens CSSM theorie is dit gekromd verloop niet aan de orde.
Wanneer sigma-tau relaties worden gebruikt in de context van het WBI ligt het voor de hand om dit te doen in de Toets op Maat en nut en
noodzaak van deze werkwijze duidelijk aan te tonen.

[18012405]