Voor berekening van de cyclische lekfactor, welk TR kan gebruikt worden?

Voor het berekenen van een niet stationaire stijghoogte wil ik gebruik maken van de cyclische lekfactor. Welk Technische (achtergrond) Rapport kan hiervoor het best gebruikt worden?

Er zijn verschillende modellen voor de berekening van de niet-stationaire stijghoogte in omloop. Elk van deze modellen zijn benaderingen, waarin bepaalde keuzes en vereenvoudigingen zijn toegepast. In het Technisch Rapport Waterspanningen bij Dijken worden de niet-stationaire stijghoogte en de cyclische lekfactor ook op verschillende manieren bepaald. Het is daarom altijd belangrijk om de cyclische lekfactor te berekenen, zoals dat past bij het grondwaterstromingsmodel dat wordt toegepast.

Aanbevolen wordt het TR Waterspanningen bij Dijken te volgen, omdat dit de meest recente TR is ten aanzien van grondwaterstroming. Bijlage b4.5 geeft de analytische oplossingen voor een situatie zonder voorland en een situatie met voorland.
Het beste resultaat wordt verkregen wanneer er metingen in het veld worden uitgevoerd en deze metingen worden geanalyseerd en gefit en  eëxtrapoleerd naar de waterstand bij de norm of de ontwerpwaterstand. Zie hiervoor bijlage 3 van het TR. Wanneer er geen metingen zijn, blijft er altijd onzekerheid over het model en de modelinvoer.

[18022342]