Wij constateren een verschil in de beschrijving van de eenvoudige toets PKW?

Wij constateren een verschil in de beschrijving van de eenvoudige toets in de onderstaande documenten voor het toetsspoor 'piping bij kunstwerken' (PKW):
Document 1: WTI 2017 Toetsregels Kunstwerken, Toetsspoorrapport piping (pagina 7-8)
Document 2: Bijlage III : Sterkte en Veiligheid: (pagina 87 - 88)

Het betreft stap E.2, in Doc. 1 staat dat aan alle voorwaarden voldaan dient te worden (voor stap 1b), terwijl in document 2 staat dat aan één van bovenstaande beslisregels voldaan dient te worden.
Welke aanpak is juist en dient toegepast te worden binnen het WBI?

In het document "WTI 2017 Toetsregels Kunstwerken, Toetsspoorrapport piping " staat de correcte beoordelingswijze ten aanzien van PKW. Dit moet dus worden aangehouden bij de beoordeling.

[17091629]