Hoe moet ik stabiliteitsverhogende langsconstructies ontwerpen en beoordelen op basis van de Waterwet?

Het ontwerpen en beoordelen van stabiliteitsverhogende langsconstructies wordt kort behandeld in het OI2014v4 en in bijlage III van de ‘Regeling veiligheid primaire waterkeringen’ (H21). Met de informatie in bijlage III  kan geen volledige beoordeling uitgevoerd worden. De langsconstructies moeten dus altijd in een  toets op maat beoordeeld worden. De POVM heeft voor zowel de beoordeling als voor het ontwerp methodes ontwikkeld.

Vanaf 2019 zijn de volgende drie POVM publicaties beschikbaar:

  • De POVM Publicatie ‘Stabiliteitsverhogende Langsconstructies’ (PPL);
  • De POVM Publicatie ‘Vernagelingstechnieken’ (PPV);
  • De POVM Publicatie ‘EEM toepassing binnen het ontwerp’ (PPE).

Een ontwerp volgens deze publicaties sluit aan op het WBI 2017 en op de recente stand van de techniek.  De PPL behandelt negen verschillende typen langsconstructies, die hun functie vooral aan buiging ontlenen. Een aantal daarvan is ook toepasbaar als zelfstandige kering. De PPV behandelt aanvullend twee typen vernagelingstechnieken, die hun functie vooral aan trek ontlenen. De PPE bevat aanwijzingen en voorbeelden voor de eindige-elemententoepassing, zoals vereist door de PPL en PPV.

De drie  ‘groene’ conceptversies zijn sinds 2019 beschikbaar  op de POVM site  (https://publicwiki.deltares.nl/display/POVM). Deze conceptversies gaan vergezeld van een positief ENW advies (https://www.enwinfo.nl/). Toepassing binnen HWBP projecten vindt al plaats vanaf de eerste verschijning. Vanaf september 2019 zijn/worden de concepten vervangen door definitieve ‘groene’ versies (https://publicwiki.deltares.nl/display/POVM).