Hoe kan een niet maatgevend deelmeachnisme geschematiseerd worden?

Bij de beoordeling Sterkte en stabiliteit kunstwerk (STKWp) dient voor de beoordeling van het deelmechanisme 'instabiliteit constructie en grondlichaam' een waarde voor de kritieke stabiliteit van het kunstwerk ingevoerd te worden. Wij concluderen voor een specifiek kunstwerk  dat dit deelmechanisme niet maatgevend zal zijn. Dit is onder andere gebaseerd op expert judgement, de onderhoudsstaat en het beoordelingsresultaat uit de derde toetsronde. Wij vinden daarom dat een waarde voor deze parameter in de orde van 1.0E6 passend is, wat in een verwaarloosbare faalkans resulteert voor dit deelmechanisme.  Bovenstaande aanpak is in feite een pragmatische aanpak om tot een faalkans te komen.  Kunt u aangeven of dit een juiste aanpak is voor het beoordelen van dit deelmechanisme van Sterkte en stabiliteit kunstwerk (STKWp)?

Ja, onder voorwaarde dat per kunstwerk wel een kwalitatieve onderbouwing wordt gemaakt waarmee wordt onderbouwd dat stabiliteit geen relevant deelfaalmechanisme is. In par 6.3.1 van de schematiseringshandleiding
wordt dit ook zo aangegeven en worden enkele aanknopingspunten gegeven. Let wel op dat even wordt geverifieerd dat de faalkans voor het  deelfaalmechanisme met deze invoer inderdaad verwaarloosbaar klein is.

[17112531]