Klopt stap E.3 van de eenvoudige toets voor Betrouwbaarheid Sluiten?

Op pagina 84 bij de tweede bullet van stap E.3 staat: "Gemaal en in- en uitwateringssluis : Het kunstwerk beschikt over één watervoerende leiding door de waterkering en deze leiding heeft een diameter kleiner of gelijk aan 0,5 m." Is deze stap correct en ook toepasbaar voor duikers?

De huidige Ministeriële Regeling bijlage III is onvolledig ten aanzien van de betreffende eenvoudige toetsregel: de faalkans is verwaarloosbaar klein als een gemaal of duiker een leiding heeft kleiner dan 50 cm EN minimaal 1 keermiddel heeft. Deze aanpassing moet nog gemaakt worden in een nieuwe
Schematiseringshandleiding Betrouwbaarheid Sluiting (te verwachten eind 2018 of begn 2019).

[81602]