Kloppen de formules in de SH S&S voor de lineaire en kwadratische sterkte modellen?

Kloppen de formules in de Schematiserings Handleiding Sterkte en Stabiliteit Kunstwerk voor de lineaire en kwadratische sterkte modellen? (pagina 57 t/m 64)

Er zit inderdaad een fout in de Schematiseringshandleiding  Sterkte en Stabiliteit Kunstwerk uit 2017. De formules in paragraaf 7.2.2.3  gaan ervan uit dat de lineaire en kwadratische sterkte normaal verdeeld zijn. Zoals in Riskeer valt te zien is dat niet zo, ze zijn lognormaal geprogrammeerd. In de paragrafen  7.2.2.4, 7.3.1, 7.3.2 en bijlage C wordt hiernaar verwezen, dit is dus ook foutief. De wijze waarop mu en V bepaald worden in de Schematiserings Handleiding hoort bij een normale verdeling, deze werkwijze kan nog steeds gebruikt worden echter dienen ze te worden omgerekend naar een equivalente mu en V voor de lognormale verdeling waarmee Riskeer werkt. Dit kan met de rekensheet die binnenkort wordt gepubliceerd op GIT hub website (te bereiken via de Helpdesk Water of via: https://github.com/kkpdata/Datatools)

[81447]