Kan het golfdempende effect van voorland meegenomen worden bij beoordeling van HTKW ?

Wij zijn bezig met de beoordeling van kunstwerken (coupures). Voor de coupures is hooggelegen voorland aanwezig. De hydraulische uitvoerpunten liggen echter niet op het voorland. Is het mogelijk om het golfdempende effect van de voorlanden mee te nemen in de hoogte beoordeling (HTKW) van een kunstwerk ?

Ja, het is mogelijk om het golfdempende effect van de voorlanden mee te nemen in de beoordeling van kunstwerken. Daartoe is in de
probabilistische belasting van het WBI-instrumentarium de voorlandmodule opgenomen, waarmee de hydraulische belastingen inclusief dit effect
ter plaatse van het te beschouwen kunstwerk kunnen worden bepaald.

Meer achtergrondinformatie voor de beoordeling van Hoogte Kunstwerk en voorlanden kan worden gevonden op de website van Helpdesk Water.
Specifiek wordt hierbij verwezen naar:

Overigens is mogelijk ook de uitkomst zonder het meenemen van het voorland al voldoende. Als daarmee aan de faalkanseis wordt voldaan, dan
lijkt een beoordeling inclusief voorland niet meer nodig.

[1881523]