Hoe moet ik in de gedetailleerde beoordeling omgaan met een kunstwerk met meerdere keermiddelen

kan ik de kansen per keermiddel vermenigvuldigen als deze onafhankelijk functioneren?

Inderdaad is het dus zo dat faalkansen van keermiddelen vermenigvuldigd kunnen worden, mits ze geheel onafhankelijk zijn. Hierbij speelt ook nog de exacte werking en configuratie een rol. Daar zal de beoordelaar van te voren goed over moeten nadenken en dit zal dan ook gedegen onderbouwd dienen te worden. Achtergrond is uiteindelijk de Leidraad Kunstwerken 2003 waar uitgebreid op Pns wordt ingegaan.

[17102450]