Voor de beoordeling van damwanden: dient hier ook met ondergrondscenario's gewerkt te worden?

Voor de wettelijke beoordeling van damwanden (die als stabiliteits-verhogende constructies zijn ontworpen) is er een richtlijn opgesteld (WTI 2017 Toetsregels Kunstwerken, J.Breedeveld 2015). In deze richtlijn wordt niks vermeld over het gebruik van ondergrondscenario's terwijl dit bij de beoordeling van STBI wel gebruikelijk is. Hoe dient hiermee te worden omgegaan?

Rekenen met ondergrondscenario's past in de nieuwe systematiek. Dat is iets wat de gebruiker moet ontdekken. De gebruiker moet slim omgaan met het verdisconteren van onzekerheden in de grondopbouw. Dat kan door met scenario's te rekenen (gebruikelijk bij dijken) of bijvoorbeeld door een schematiseringsfactor te hanteren (en te rekenen met één scenario). Deze laatste methodiek is in de beoordelingsrichtlijn gehanteerd, aangezien het rekenmodel PLAXIS (in ieder geval in het verleden) zich er niet voor leent om in één keer verschillende ondergrondscenario’s door te rekenen.

[18022477]