Hoe beoordeel je een kunstwerk die grenst aan een traject met een strengere norm?

Wij zijn bezig met de beoordeling van een kunstwerk gelegen bij een trajectgrens, waarbij het andere traject tot een strengere normklasse behoort. Hoe dient hiermee omgegaan te worden?

U geeft aan dat een kunstwerk grenst aan een dijktraject met een strengere norm. In dat geval moet u verkennen of bij falen van het kunstwerk ook
het gebied met de strengere norm onder gaat lopen. Als dat het geval is, is het handig het kunstwerk ook bij de strengere norm te beoordelen.

[1807415]