Dienen steenbekledingen bij rivierdijken beoordeeld te worden op langsstroming bij rivierdijken?

Klopt het dat een beoordeling van de bekleding op langsstroming bij rivierdijken geen onderdeel is van het WBI? Hoe moet een beheerder dan aan tonen of falen door langsstroming een relevant mechanisme is?

De reden dat falen bekleding door langsstroming bij rivierdijken geen onderdeel van het WBI is, is tweeledig:

  1. We hebben geen betrouwbaar model. In modelberekeningen zijn in het verleden wel stroomsnelheden bepaald, maar de modellen zijn nooit gekalibreerd op deze parameter. We hebben dus met betrekking tot stroomsnelheden geen betrouwbare hydraulische belastingen.
  2. Daarnaast geldt dat steenbekledingen zijn aangebracht vanwege golfbelastingen. Wanneer golfbelastingen aanwezig zijn, zijn deze voor dimensies van bekledingen maatgevender dan langsstroming. Dus waar harde bekledingen aanwezig zijn is stroming geen maatgevende belasting.

Op basis van ervaringen kan de beheerder aantonen of falen van de bekleding door langsstroming een relevant mechanisme is. Stromingschade bij een rivierdijk zie je direct na een hoogwater. De maatregelen die getroffen worden, zouden dan tot de kruin of bijna tot de kruin doorgevoerd kunnen worden, het hele bereik is daarmee afgedekt.

[17051825]