Hoe kan ik bij de beoordeling GEBU de categorie van het toetsoordeel vaststellen?

Het resultaat geeft namelijk geen faalkans, dus hoe kan ik dan de afstand tot ondergrens en signaleringswaarde bepalen?

Het toetsspoor GEBU valt in de toetsspoorgroep 3 waarbij in de gedetailleerde toets per vak een semi-probabilistische toets wordt uitgevoerd zonder afgeleide faalkans. Dit betekent dat in de toets wordt bepaald of een vak/doorsnede voldoet aan een bepaalde norm (faalkanseis). Er wordt in de toets dus niet direct een faalkans afgeleid. Om toch een afstand tot de norm te kunnen bepalen (categorie van het toetsoordeel), is het noodzakelijk om de toets uit te voeren voor verschillende normen (faalkanseisen) op de grens tussen twee categorieën. Hoe hier praktisch mee om te gaan is toegelicht in het document ‘Toelichting Assemblage bekledingen toets spoor 3’ .
Bij het toetsspoor GEBU is de hydraulische belasting (waterstand en golfcondities) dominant. Dit betekent dat bij verschillende normen
(faalkanseisen), verschillende (combinaties) van waterstanden en golfcondities horen.

[17072240]