Hoe kan ik VLGA beoordelen binnen een Toets op Maat?

Uit de beoordeling blijkt dat mijn voorland in de eenvoudige toets niet voldoet ten aanzien van golfafslag (VLGA). Aangezien er geen gedetailleerde toets is voorgeschreven vraag ik mij af welke mogelijkheden er zijn om binnen een Toets op Maat tot een voldoende beoordelingsresultaat te komen?

Mocht men tot een negatief oordeel komen waarvan men het idee heeft dat dit onterecht is of te conservatief is dan is een Toets op Maat mogelijk.
In de POV Voorlanden is een scenarioanalysemethode ontwikkeld die soms tot een minder zwaar oordeel kan leiden, en ook meer inzicht in de
beoordeling kan geven. Wellicht is het raadzaam daarvan kennis te nemen bij de POV Voorlanden.
Men kan daarbij of daarnaast wellicht ook rekening houden met hoe snel de faalprocessen zijn van erosie en falen van het voorland (t.o.v. hoeveel
voorland er ligt) t.o.v. de stormduur. Ook kan men rekening houden met reeds bestaande bescherming (kreukel bermen), damwanden die vertragend
werken op erosie. Ook kun je in rekening brengen dat wanneer erosie optreed, dit vaak aan het begin van een storm is, als de waterstanden nog laag zijn.

[8717]