Is het verouderingsgedrag voor VGD/radar metingen te extrapoleren naar 2023?

In de schematiserings handleiding zijn de benodigde veldgegevens voor het beoordelen van een asfalt bekleding vermeld, zoals VGD-, radarmetingen en boorkernen. De boorkernen kunnen worden hergebruikt uit de vorige toetsrondes wanneer deze aan de gestelde randvoorwaarden voldoen. Geldt dit ook voor de VGD- en radarmetingen? Is het verouderingsgedrag voor deze metingen te extrapoleren naar 2023?

Nee, dit is niet mogelijk. We gebruiken vgd- en radarmetingen om een actuele situatie van waterbouwasfaltbeton te beoordelen en daarmee de relatieve sterkte van de bekleding vast te stellen. De absolute sterkte moet nog steeds met een vermoeiingsproef in het laboratorium bepaald worden. Wel zijn er aanbevelingen gedaan wanneer en hoe vaak die vgd-metingen zinvol zijn. Juist in toenemende mate omdat de schadeontwikkeling van asfalt gebruikelijk toeneemt in de tijd. Een uitleg is hierover gegeven in de Handreiking continu inzicht dijkbekledingen van waterbouwasfaltbeton en het achtergrondrapport van de Stowa.

[17062012]