Is de tool grafiekenmaker beschikbaar?

In de schematiserings handleiding wordt vermeld dat bij het bepalen van de vermoeiingsparameters van asfalt gebruik gemaakt kan worden van de Grafiekenmaker. Is deze tool al beschikbaar?

De grafiekenmaker tool voor het beoordelen van asfalt bekledingen is nog niet beschikbaar.
In 2019 vindt er een uitgebreide beoordeling plaats en worden alle gebruikersvragen en/of wensen voor aanpassingen aan het
instrumentarium geïnventariseerd.
Samen met DGWB en vertegenwoordigers van de waterschappen zal er een prioritering plaatsvinden en daarna een algemene (release)planning
worden opgesteld.

[18102349]