Voorlanden beoordelen via "toets op maat" gebaseerd op voorliggende kering. Kan dit?

Wij zijn bezig met de beoordeling van een traject waarbij het voorland een havenfunctie heeft en wordt begrensd door damwanden of kademuren. De beoordeling van het voorland binnen het WBI2017 (sporen: VLGA, VLAF, VLZV) is, ons inziens, niet specifiek bedoelt voor voorlanden begrensd door constructies. Daarom zijn wij voornemens om de voorlanden te beoordelen via een 'toets op maat' gebaseerd op de aanwezigheid van de voorliggende keringen. Kan dit via een toets op maat?

Voorliggende keringen mogen via een toets op maat worden beoordeeld.
Als ze goedgekeurd worden hoeft u geen vervolgtoetsen uit te voeren.
Wij wijzen u nog op de verplichting, die WBI2017 stelt, om deze beslissingen goed vast te leggen in de rapportage van de beoordeling.

[17061305]