Hoe dient de faalkanseis voor VLAF bepaald te worden?

Hoe dient de faalkanseis voor afschuiving voorland bepaald te worden? In de Schematiseringshandleiding afschuiving Voorland staat 0,01 maal de lengte van het dijkvak. (paragraaf 8.4.5)
Terwijl in bijlage III van het WBI staat 0,01 maal het lengte-effect per strekkende kilomter (0,66). (paragraaf 23.2, vgl 23.1) Kunt u aangeven hoe de faalkanseis voor afschuiving voorland correct bepaald moet worden?

Bijlage III is leidend ten opzichte van de Schematiseringshandleiding. In het betreffende rekenvoorbeeld van de Schematiseringshandleiding is het lengte effect niet (correct) meegenomen. In de volgende versie van de Schematiseringshandleiding zullen we dit herstellen.
Helaas is de tekst in de MR bijlage III ook niet geheel correct. De genoemde lengte effect factor van 0,66 is incorrect, deze zou 1,66 moeten zijn.

Voor beoordeling wordt afschuiving voorland gezien als indirect mechanisme: Bepaal eerst of het invloed heeft op de directe mechanismen en
reken het in dat geval mee in Riskeer als scenario bij de directe mechanismen.
De faalkanseis voor afschuiving voorland is eerder in het kader van een ontwerpvraag behandeld door KPR. Daaruit is een factsheet
voortgekomen, die strikt genomen voor een ontwerpsituatie bedoeld is (vandaar de werkwijze in de factsheet om VLAF te behandelen als een
direct mechanisme). De formule voor het bepalen van de faalkanseis kan hieruit echter gewoon worden overgenomen.

[18112258]