Kunt u meer informatie geven over uitwisselformaten?

Er is bij oplevering van het WBI2017 documentatie beschikbaar gesteld over uitwisselformaten. Het betreft de documenten ‘beschrijving gegevensinvoer software WTI2017’, ‘Overzicht uitwisselformaten WBI2017’ en ‘Stand van zaken dataformats WBI2017’, te vinden op de productpagina.

Hierbij moet worden opgemerkt dat na januari 2017 doorontwikkeling van de WBI software heeft plaatsgevonden. Dit kan ook gevolgen hebben voor uitwisselformaten. De actuele uitwisselformaten kunt u altijd vinden in de softwarehandleiding van de betreffende software. Bovengenoemde overzichten worden niet bijgewerkt bij een nieuwe softwarerelease en kan dus een verouderde situatie weergeven. Desondanks geven deze documenten wel een nuttig totaaloverzicht van uitwisselformaten.