Is een toets op komberging voor dijken ook onderdeel van het WBI?

Komberging wordt bij dijken niet meegenomen. Onvoldoende komberging wordt niet beoordeeld als overstroming. Er wordt in het WBI vanuit gegaan dat overal een kering aanwezig is en dat bij de normering van de kering rekening is gehouden met hoge stijgsnelheden van de waterstand bij kleine kommen achter de kering (zie bijvoorbeeld de hoge eisen voor Rozenburg (traject 19-1)).

[17031789]