Wat is de staat van het beheerdersoordeel binnen het WBI2017?

Het beheerdersoordeel als ‘zelfstandig toetsoordeel naast het technisch oordeel’, zoals dit bestond in het VTV2006, is in het WBI2017 komen te vervallen. Dit vanuit het principe dat het veiligheidsoordeel altijd het oordeel van de beheerder is over zijn eigen waterkeringen. Bijlage I Procedure van de Ministeriële Regeling beschrijft de stappen van de beoordelingsprocedure. Onderdeel van deze procedure is de mogelijkheid om een Toets op maat uit te voeren door o.a. een locatiespecifieke analyse uit te voeren of door een oordeel te geven dat gebaseerd is op de kennis en ervaring van de beheerder. In hoofdstuk 5 van Bijlage I Procedure van de Ministeriële Regeling zijn de eisen opgenomen die worden gesteld aan de kwaliteit en herleidbaarheid van de toets op maat.

[17051560]