Hoe omgaan met referentielijn?

Hoe dient omgegaan te worden met een referentielijn vanuit het nieuwe nationale basisbestand primaire waterkeringen die niet overeen komt met de referentielijn van de beheerder?

De beheerder kan bij de beoordeling in Riskeer/Ringtoets tijdelijk zijn eigen waterkerings-/referentielijn gebruiken. De beheerder dient er zelf zorg voor te dragen dat deze lijn precies gelijk is aan die van het Informatie Huis Water (IHW). Hoe de lijn aangepast kan worden vindt u achter in de handleiding van Ringtoets: de beheerder geeft diens wijzigingen door aan het IHW; die neemt het vervolgens op in het nationaal basis bestand.
Nb: De verantwoordelijkheid voor het opstellen van de juiste waterkeringslijn /referentie lijn ligt bij de beheerder.

[17062466]