Moeten havendammen meegenomen worden in de beoordeling van de waterkering?

Wanneer de havendammen onderdeel vormen van de primaire kering of van grote invloed zijn op de belasting op de primaire kering zal de kans van falen van de havendam moeten worden meegenomen. Dit is aan de beheerder om te beoordelen. Dit kan bijvoorbeeld door twee scenario's door te rekenen, en hier per scenario kansen aan toe te kennen:
1. scenario met hydraulische belastingen afgeleid zonder standzekere havendam.
2. scenario met hydraulische belastingen afgeleid met standzekere havendam.

Reductie door de Havendam kan je op twee manieren in beeld brengen 1) voor kleine havens kan via Hydra-NL en Ringtoest Riskeer. 2) voor complexe zeehavens via de zeehaventool die in december 2017/januari 2018 wordt uitgerold.

[17072191]