Indien er geen perspectief gezien wordt in het uitvoeren van een gedetaileerde beoordeling?

Indien er geen perspectief gezien wordt in het uitvoeren van een gedetailleerde beoordeling, mag dan direct vervolgd worden met een 'toets op maat' en dus de gedetailleerde beoordeling overgeslagen worden?

Voor de regels met betrekking tot het overslaan van de gedetailleerde toets kan verwezen worden naar bijlage I, par 3.1.3 Filter op vakniveau. Daarin staan ook de voorwaarden waaraan de beheerder moet voldoen om dit filter te mogen toepassen en direct naar een toets op maat te gaan.

[17040564]