Hoe dient binnen het WBI2017 omgegaan te worden met recent opgeleverde projecten?

In Bijlage I van de Ministriele Regeling (paragraaf 6.8) staat hierover het volgende:
"Bij de beoordeling van projecten die recent zijn gerealiseerd in het kader van Ruimte voor de Rivier, Tweede hoogwaterbeschermingsprogramma of
HWBP kan de beheerder het algemene filter op vakniveau benutten om de bijdrage aan de overstromingskans van het traject weer te geven."
De kwaliteitsborging op de invulling hiervan ligt bij de beheerder.

[17091222]