Hoe dienen we om te gaan met hoge gronden in de beoordeling?

Er bestaat geen scherpe definitie voor de hoge gronden. Voor hoge gronden geldt dat de overstromingskans verwaarloosbaar klein is (zie ook
Grondslagen). De hoge grond ' begint ' dan op het punt vanaf waar de bijdrage aan de overstromingskans niet meer significant is. Wanneer dat is,
is eigenlijk aan de gebruiker om te bepalen. Binnenkort verschijnt een memo, welke door DGRW samen met IPO en de Waterschappen is opgesteld, hoe omgegaan dient te worden met hoge gronden (handelingsperspectief).

[17101232]