Hoe kan de beheerder gebruik maken van de resultaten van VNK voor deze trajecten binnen het WBI?

We hebben een dijktraject waarvan binnen het project VNK is vastgesteld dat de overstromingskans minimaal een factor 100 kleiner is dan de signaleringswaarde (Tabel C-2 in appendix C van bijlage I van de Ministriele Regeling). In het WBI 2017 zijn nieuwe inzichten verwerkt t.o.v. VNK,  waardoor er verschillen zullen zijn tussen de resultaten van VNK en de uitkomsten van de beoordeling. Ook kan de kering zelf zijn veranderd. Hoe kan de beheerder gebruik maken van de resultaten van VNK voor deze trajecten binnen het WBI?

U dient als beoordelaar op basis van het WBI instrumentarium te beredeneren en aan te tonen dat het VNK oordeel bruikbaar is voor het traject. Daarvoor is inzicht nodig in de norm en hydraulische belastingen en het sterkte mechanisme.
U doet dit door sommen te maken via het WBI instrumentarium, als steekproef om de redeneerlijn te onderbouwen.

Op de website van Helpdesk Water treft u tevens alle benodigde software en informatie aan om de sommen te maken. Bovendien kunt u desgewenst een gesprek aanvragen met het WBI-team.

[171289]