Bij assemblage van STKWI dient een puntlocatie ingevoerd te worden? (ipv een lengte)

Tijdens de assemblage van een dijkstrekking met langsconstructie blijkt dat voor spoor STKWl enkel een puntlocatie ingevoerd worden terwijl deze dijkstrekking (dijkvak met damwand) wel een lengte dimensie heeft.
Hoe dient hiermee omgegaan te worden?

Het klopt dat het beoordelingsspoor langsconstructies in de (tijdelijke Excel) assemblagetool, net als andere kunstwerktoetssporen, gerefereerd
wordt als punt. Terecht wordt aangegeven dat langsconstructies een lengtedimensie hebben. In RisKeer zijn de kunstwerktoetssporen wel als vakken gerefereerd. Als in de volgende release van RisKeer het assembleren wordt ondersteund, dan zal er voor het assembleren van de kunstwerktoetssporen dezelfde (vak)referentie/vakindeling worden gebruikt als in RisKeer is opgegeven. De kunstwerken zullen dan binnen WBI zowel bij de beoordeling als bij het assembleren als vakken zijn gedefinieerd.

Voor het invoeren van de beoordelingsresultaten voor het spoor langsconstructies in de (tijdelijke Excel) assemblagetool wordt geadviseerd
om per vak een referentiepunt te definiëren om deze resultaten in de assemblagetool in te voeren en te kunnen assembleren.
De consequentie van de bovenstaande werkwijze en uitgangspunt in de assemblagetool is dat de langsconstructies niet
in de gecombineerde vakoordeel van de dijkvakken wordt meegenomen (net zoals alle kunstwerktoetssporen worden deze apart
gecombineerd). Door bijvoorbeeld alle toetsoordelen uit de assemblagetool ruimtelijk te presenteren in een GIS-
programma, kan dit overzicht alsnog worden verkregen. Daarvoor zijn dus wel extra handelingen nodig.

In het Voorbeeldenboek WBI opde Helpdekswater wordt er in een voorbeeld in gegaan hoe dit gecombineerd ruimtelijk beeld kan worden verkregen ("Voorbeeld Assembleren 4 Duiden van de resultaten in de assemblagetool",
https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/132699/voorbeeld_assembleren_4_duiden_van_de_resultaten_in_de_assemblagetool.pdf).
Zoals hierboven eerder is aangegeven, zal dit na het ondersteunen van het assembleren in RisKeer zijn verholpen. (eind 2018)

[1803850]