Steentoets voor de gedetailleerde toets, toets op maat en voor ontwerpen

Het belangrijkste van deze versie V19.1.1 (als besproken in de Schematiseringshandleiding Steen V3.0 van 28-11-2019) is dat er extra functionaliteit is voor de gebruiker. Voor de Toets op Maat en het ontwerpen adviseren wij om; conform de Schematiseringshandleiding Steen V3.0; V19.1.1 te gebruiken.

  1. Een stabiliteitsfactor is toegevoegd voor modernere steenzettingen. Hiermee kan een scherper oordeel worden verkregen (toets op maat) en een slanker ontwerp worden gemaakt. Het betreft onder andere de Quattroblocks die zelf ook als nieuw type zijn toegevoegd.
  2. Daarnaast is er een nieuwe berekeningsmethode voor ingegoten Noorse steen toegevoegd. Deze wordt ook toegepast voor met beton ingegoten Vilvoordse en Lessinische steen.
  3. Voorts zijn er een groot aantal kleinere bugs opgelost in versie V19.1.1. Dat betreft onder andere de klemming bij havendammen en het oplossen van problemen met betrekking tot de reststerkte. Het is nu vastgelegd dat altijd de gunstigste score wordt gekozen van de toplaag en de reststerkte, ook al is er een veiligheidsfactor voor de reststerkte toegepast op de toplaag.

Inmiddels wordt via de Helpdesk Water standaard voor het beoordelen de Steentoets versie V17.1.2.1 uitgeleverd. Daar zijn de volgende wijzigingen in doorgevoerd ten opzichte van V17.1.1.1:

  1. Het voordeel van deze versie is dat een aantal bugs uit V17.1.1.1 zijn opgelost
  2. Ook zijn in deze versie de bovengenoemde nieuwe functionaliteiten meegenomen.
  3. Een belangrijke aanpassing in V17.1.2.1 ten opzichte van V17.1.1.1 is dat de waarschuwing dat het eindresultaat “Niet stabiel” is, is vervangen door “Verder beoordelen” (de tussenresultaten blijven overigens niet stabiel). Deze aanpassingen zijn vanzelfsprekend ook aanwezig in hogere versies als V19.1.1.

Toepassing van deze nieuwe functionaliteiten vallen voor het beoordelen in een Toets op Maat. V17.1.2.1 kan dus gebruikt worden voor de gedetailleerde toets in plaats van V17.1.1.1, mits het niet bovengenoemde nieuwe functionaliteiten betreft.