MorphAn en D-Flowslide

MorphAn versie 1.8.4

Met MorphAn kan men duinafslagsommen, belangrijk voor de beoordeling van duinen, berekenen.

Ook is het mogelijk om trendanalyses- en volumeanalyses van de Nederlandse kust uit te voeren, die input vormen voor kustlijnzorg. De kustlijnzorg maakt geen onderdeel uit van de beoordeling.

Ten behoeven van het proces kustlijnzorg is de functionaliteit verbeterd;

  • Er is grafische functionaliteit (overzichtskaart) toegevoegd.
  • Men  kan Ingeladen profielen in .xyz-formaat exporteren.
  • Voor internationaal gebruik is het mogelijk om andere referenties dan NAP te hanteren.

De uitkomsten van de duinafslagsommen, in het kader van de landelijke beoordeling, veranderen hierdoor niet.

D-Flowslide versie 20.1.2

Met D-FlowSlide kan men de bijdrage van zettingsvloeiing aan de overstromingskans, volgens de voorschriften van het WBI-2017, bepalen. In deze versie is een fout, in functionaliteit voor expert gebruik, hersteld. In een aantal gevallen (met een zeer lage faalkans) was er sprake van een niet-convergerende probabilistische som. Hierdoor berekende de software geen faalkans. Daarom is de FORM-procedure verbeterd en berekent de software deze faalkans nu wel.
Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor de uitkomsten van de WBI-2017 beoordeling.