Factsheet Verhaal van de kering

Deze factsheet bevat een toelichting op het ‘verhaal van de kering’, een beschouwing van de waterkering waarin de (kansen op) opeenvolgende gebeurtenissen die uiteindelijk leiden tot een overstroming centraal staan in plaats van de ‘losse’ faalmechanismen die op kunnen treden. Onderdeel van deze beschouwing is de faalpadenmethode. Een faalpad beschrijft een opeenvolging van gebeurtenissen die leiden tot een overstroming. Bij de faalpadenmethode geldt dat alle gebeurtenissen in het faalpad moeten optreden om een overstroming te veroorzaken. Het verhaal van de kering biedt aanknopingspunten om de beoordeling beter aan te laten sluiten bij de overstromingskansbenadering en is onder meer te gebruiken bij het bepalen van de beoordelingsstrategie, het onderbouwen van de stopcriteria en het onderbouwen van een voorlopig veiligheidsoordeel.