Factsheet Beoordelen NWO’s

Rondom het beschouwen van NWO’s binnen de lopende beoordeling bestaat de nodige onduidelijkheid. Beheerders zijn er vanwege de grote hoeveelheid NWO’s relatief veel tijd en daarmee budget aan kwijt. Doel van de factsheet is om, in aanvulling op hetgeen in de Ministeriële Regeling (met name Bijlage III) staat, focus aan te brengen in de analyse van NWO’s in de lopende beoordelingsronde (LBO1) en aan te geven in welke gevallen NWO’s niet in LBO1 hoeven te worden beschouwd. Zo hoeven NWO’s niet te worden beschouwd als het traject al zeker D scoort zonder NWO’s en biedt ook het Voorlopig Veiligheidsoordeel mogelijkheden om het effect van de NWO’s alleen kwalitatief te beschouwen. Deze factsheet is géén technische handreiking, daaraan wordt binnen BOI momenteel gewerkt.