Hoe zijn de rollen verdeeld?

Waterschappen en Rijkswaterstaat regio's beoordelen de keringen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is aangewezen om toezicht te houden op de toetsing en geeft een Rijksoordeel. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werken Rijkswaterstaat en de Waterschappen samen. Ze financieren ook samen. Er is een vorm van collegiale beoordeling, omdat we zo van elkaar kunnen leren. Er wordt geprioriteerd op basis van urgentie.