Draaiboek en rollen

Draaiboek

In een bestuurlijk geaccordeerd draaiboek is vastgelegd hoe het beoordelingsproces dient te verlopen. Zo zijn in dit boek de rollen en samenwerkingsafspraken, de afspraken over het beoordelingsproces, de wijze van voortgangsmonitoring en de communicatie met de Unie van Waterschappen, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Rijkswaterstaat en directoraat-generaal Bodem en Water (DGBW) vastgelegd. Ook zijn in het draaiboek afspraken opgenomen over het gebruik van het Waterveiligheidsportaal. Het draaiboek is een levend document en wordt geregeld aangepast.

Het draaiboek is te vinden in de bibliotheek WBI