Inventarisatie kleinschalige baggertechnieken

Deze inventarisatie heeft tot doel waterbeheerders inzicht in de diverse kleinschalige baggertechnieken te verschaffen, zodat zij een weloverwogen keuze voor een bepaalde techniek kunnen maken op basis van kennis over de toepasbaarheid van da techniek en de voor- en nadelen van de techniek voor bijvoorbeeld milieu en infrastructuur

De talrijke kleinschalige wateren in Nederland zijn uniek in vorm en functie. Ze worden gekenmerkt door hun geringe diepte en ze zijn doorgaans smal. Ondanks dat hebben de watergangen belangrijke functies voor het af- en aanvoeren van water. Daarbij komt dat de Nederlandse wateren een steeds belangrijkere natuurfunctie krijgen toebedeeld. Om aan de uiteenlopende eisen te kunnen voldoen is het periodiek verwijderen van de aangegroeide baggerlaag onvermijdelijk. In de loop der tijd is een grote variëteit aan technieken ontwikkeld die onder deze speciale omstandigheden kunnen opereren.