AKWA, factsheet 99.002 Koude immobilisatie van baggerspecie

In deze fact sheet gaat AKWA in op de verwerkingstechniek: koude immobilisatie van baggerspecie. Koude immobilisatie is een verzamelnaam voor technieken die verontreinigende stoffen in baggerspecie immobiliseren via verharding en inkapseling in een slecht doordringbare matrix.