Bouwen met baggerspecie

Bouwen met baggerspecie, de dagelijkse praktijk! is een fotorijk document van Dienst Weg- en Waterbouwkunde, ministerie V & W. Als eerste worden hierin enkele verwerkingstechnieken besproken (van baggerspecie tot bouwstof). Vervolgens worden de toepassingsmogelijkheden van baggerspecie als bouwstof besproken, toegelicht aan de hand van diverse locaties in Nederland. Ook is er een hoodstuk Wettelijk kader en arbeidsomstandigheden en een lijst met contactpersonen opgenomen.