Bergingsmogelijkheden voor niet-verspreidbare baggerspecie

Jaarlijks komen in Nederland grote hoeveelheden bagger vrij in het kader van onderhoud, saneringen en nieuwbouw. Van het totale huidige aanbod van 25-30 miljoen m3 per jaar is circa 10-15% van het aanbod (3-5 miljoen m3) niet verspreidbaar.
Dit rapport kan worden beschouwd als een achtergrond document, waarin de huidige situatie wordt beschreven en waarin gegevens zijn geïnventariseerd t.a.v. aanbod en depotcapaciteit. Het aanbod voor niet-verspreidbare specie is vergeleken met de mogelijkheden voor berging in depots. Bij deze vergelijking is geen rekening gehouden met nieuwe bergingsmogelijkheden in zandwinputten, veranderingen in het verspreidingsbeleid, aanpassingen van normeringen, (het op gang komen van) verwerking, directe toepassing van baggerspecie en het grootschalige baggerspecieaanbod vanuit Ruimte voor de Rivier (RvdR). Een conclusie is dat, onder bepaalde voorwaarden, voor de korte termijn in principe voldoende depotcapaciteit beschikbaar is om het aanbod aan nietverspreidbare baggerspecie te bergen.
Dit rapport dient als basis voor de verdere uitwerking van optimalisatiemogelijkheden van depotbeheer in het kader van Depot-plus.