SEDISOIL

Het model Sedisoil berekent de levenslanggemiddelde, dagelijkse blootstelling (dosis) van de mens aan een verontreinigde waterbodem. In het model wordt geen rekening gehouden met acute (toxische) effecten op de mens.