Watertoets evaluatie 2

De evaluatie laat zien dat we de afgelopen vijf jaar met de watertoets resultaat hebben geboekt, maar dat er ook nog terrein te winnen is. Voordat we aan de slag gingen met het Waterbeleid voor de 21e eeuw schikte water zich als het ware naar de ruimtelijke planvorming. Intussen heeft water een prominentere plaats verworven, al zien we dat nu nog vooral bij inrichtingsplannen. Bij de grotere plannen en locatiekeuzen stuurt water nog onvoldoende mee.