Brochure 'De borging van wateraspecten in ruimtelijke plannen'

2008

Bestuurlijke, juridische en indirecte instrumenten om waterbelangen te borgen in ruimtelijke plannen.

Deze brochure geeft een beschrijving van de structuurvisie, de juridische instrumenten en diverse mogelijkheden om de inhoud van de structuurvisie te beïnvloeden.