WAB*info is live

Op 9 juni 2009 is door de begeleidingscommissie groen licht gegeven om WAB*info in gebruik te nemen. Na problemen met de performance en nog wat andere kleinere zaken is het dan eindelijk zover en kunnen we nu gaan kijken hoe WAB*info zich in de praktijk houd. Gezien het grote tijdsverschil tussen start en live gaan is de verwachting dat een aantal zaken aangepast dienen te worden omdat andere zaken gewoon zijn doorgegaan. De verwachting is dan ook dat na de twee nu reeds geplande releases waarin verbeteringen worden aangebracht aan de applicatie die aan de hand van bevindingen tijdens de testrondes en de cursussen zijn gedaan er nog een grote release gaat komen aan de hand van veranderingen binnen het pedrijfsproces.

Momenteel wordt er ook hard gewerkt aan een nieuwe overleg structuur waar het gebruikersoverleg een onderdeel van zal zijn. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het overleg niet expliciet over WAB*info maar over het hele bedrijfsproces van waterbodems en de daarmee verbonden systemen/applicaties.

zie ook:

  • Powerpoint presentatie gewenste overlegstructuur