Resultaten acceptatietesten en de ingebruikname

Het bouwtraject is met acceptatie van versie 1.0.1 beëindigd. In deze versie zijn alle gebreken geconstateerd tot en met 15 februari verholpen. Echter na deze datum is een aantal zaken geconstateerd, onder andere tijdens de GebruikersAcceptatieTest:

  1. 24 mogelijke gebreken: deze worden onderzocht door de leverancier en als het daadwerkelijk een bug is, in het kader van garantie hersteld;
  2. 8 kwaliteitsissues (vormgeving, foutmeldingen) die strikt genomen geen gebrek zijn maar door de leverancier in het kader van nazorg zullen worden opgelost;
  3. 19 wensen voor nieuwe functionaliteit. 5 hiervan is een hoge prioriteit toegekend, deze worden als eerste gerealiseerd mits het beschikbare budget dit toelaat;
  4. de gebruikershandleiding dient te worden uitgebreid een verbeterd op een aantal punten.

Verder blijkt Firefox als webbrowser noodzakelijk te zijn omdat Internet Explorer niet goed werkt met de nieuwe webtechnologie waarmee WAB*info is gebouwd. Firefox komt beschikbaar in de nieuwe werkplek, maar die zijn voor de meeste diensten nog niet beschikbaar.

Besloten is daarom de ingebruikname van WAB*info uit te stellen tot bovenstaande punten zijn opgelost. Tot die tijd blijft WAB*info beschikbaar op de testomgeving van intranet.