Oplevering WAB*info vertraagd

De planning was om WAB*info in de tweede helft van 2007 in gebruik te nemen. Helaas was dit te optimistisch en is de praktijk weerbarstig gebleken. Het project loopt een half jaar uit.

Hiervoor is een aantal redenen:

  • het niet of niet volledig gereed zijn van de benodigde ICT van de Enterprise Architectuur Rijkswaterstaat;
  • een te optimistische planning van de leverancier;
  • bouwen volgens de door RWS gekozen nieuwe technologie blijkt meer tijd te kosten;
  • voortschrijdend inzicht: twee, drie jaar geleden konden we nog niet alle benodigde functionaliteit voorzien en voldoende gedetailleerd beschrijven zo blijkt nu. Bij de detaillering door de leverancier komt dat nu aan het licht. Het gaat hier om geografisch zoeken en selecteren, omgaan met partijen waterbodem en baggerspecie, projecten en projectonderdelen, en OBR-locaties (Object Beheer Regime) voor onderhoudsbagerwerk;
  • onvoldoende personele capaciteit bij RWS AGI en RWS RIZA/Waterdienst in oprichting.

Inmiddels is er met de leverancier een nieuwe planning afgesproken die voldoende ruim is om onvoorziene zaken op te vangen, zodat nieuwe verrassingen u en ons bespaard blijven.