Implementatieplan gereed

Op 7 juni 2007 is het implementatieplan vastgesteld in het gecombineerde WAB*info BC- en coördinatorenoverleg Het implementatieplan beschrijft welke werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd om WAB*info in gebruik te kunnen nemen en wat de taak- en rolverdeling is tussen regionale en landelijke diensten. De detailplanning wordt de komende tijd ingevuld. Het plan is als pdf beschikbaar onder producten.