Eerste bijeenkomst regionale gebruikers

11 Januari zijn alle begeleidingscommissieleden, nieuw benoemde regionale WAB*info coördinatoren en gegevensbeheerders voor het eerst bijeenkomen met leden van het projectteam WAB*info. De sfeer was goed, voor een aantal mensen was het de eerste kennismaking met zowel elkaar als WAB*info. Doel van het overleg was behalve kennismaking een aanzet te geven tot het maken van plannen voor de implementatie van WAB*info en de aanwezigen te informeren over de stappen die daar voor nodig zijn. Die opzet is geslaagd. In februari zal de algemene opzet voor een regionaal implementatieplan worden besproken. Daarna is het de bedoeling dat de regionale diensten hun eigen plannen gaan maken en vaststellen. Bijgaand kunt u enkele foto’s van deze bijeenkomst (pps, 378 kB) bekijken alsook de ondersteunende presentatie.